فشارسنج توپ

250,000 تومان

فشار سنج باد توپدر صورت خرید 10 عدد از این محصول 10% (12,000 تومان) تخفیف بگیرید.
زمان شروع
00 ثانیه
:
00 دقیقه
:
00 ساعت

0 روز
زمان پایان
00 ثانیه
:
00 دقیقه
:
00 ساعت

0 روز

فشار سنج مخصوص سنجش میزان باد توپ
مناسب برای تمام توپها
ساخت تایوان
استاندارد و دقیق
با ضمانت اصالت و سلامت
سوپاپ دار