اسپری داوری محوشونده الدیمو

80,000 تومان

اسپری خط کشی داوری فوتبالدر صورت خرید 10 عدد از این محصول 20% (4,000 تومان) تخفیف بگیرید.
زمان شروع
00 ثانیه
:
00 دقیقه
:
00 ساعت

0 روز
زمان پایان
00 ثانیه
:
00 دقیقه
:
00 ساعت

0 روز

اسپری خط کشی محو شونده
با کیفیت و ارزان
قطر 45 میل
ارتفاع 13 سانت
وزن 150 گرم
هر قوطی حدود 20 متر خط کشی میکند
زمان محو شدن بسته به شرایط جوی بین 1 تا 2 دقیقه
ساخت ایران
باریک و سبک