پرچم کمک داوری شطرنجی

130,000 تومان

یک جفت پرچم کمک داوری شطرنجیدر صورت خرید 10 عدد از این محصول 15% (6,000 تومان) تخفیف بگیرید.
زمان شروع
00 ثانیه
:
00 دقیقه
:
00 ساعت

0 روز
زمان پایان
00 ثانیه
:
00 دقیقه
:
00 ساعت

0 روز

پرچم کمک داوری شطرنجی
میله مقاوم
دسته ابر فشرده
پارچه دور دوخت
دارای کیف مخصوص
طول پرچم 45 سانت
انداره پارچه پرچم 35×40 سانت
دارای ضمانت کیفیت