فشارسنج عقربه ای توپ فوکس

250,000 تومان

فشارسنج عقربه ای توپ مارک فوکسفشارسنج عقربه ای توپهای ورزشی

برند فوکس

مهره برنجی

با سوزن اضافه